Ze względów bezpieczeństwa z ruchu wyłączono fragment ul. Międzyrzeckiej w Jasienicy.

Policja Ducato

Wczoraj tuż przed godz. 18.00 policjanci zostali poinformowani o odnalezieniu niewybuchu. Natrafili na niego właściciele prywatnej posesji. Na miejscu zjawił się policyjny pirotechnik, który zabezpieczył granat moździerzowy. O odnalezieniu powiadomiono też saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach, którzy zajmą się jego neutralizacją. Do czasu ich przyjazdu – dzisiaj około 11.00 - miejsce to zabezpieczać będą policjanci. Ze względów bezpieczeństwa z ruchu wyłączono fragment ul. Międzyrzeckiej i Wiejskiej w Jasienicy.

Udostępnij

2
+2
0