Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej ogłosił przetarg, związany z oddziałem żywieckim.

ZUS tyt

Zamówienie dotyczy kompleksowego remontu elewacji budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Żywcu. Prace mają obejmować m.in.: tynkowanie i naprawę uszkodzonych fragmentów elewacji, malowanie wszystkich elewacji i elementów stalowych oraz drewnianych, wykonanie nowych posadzek z żywicy epoksydowej na wszystkich balkonach, wykonanie nowych balustrad na wszystkich balkonach, montaż nowego okna PCV od strony ul. Węglowej, podmurowanie otworu w miejscu zlikwidowanych drzwi wraz z montażem nowego okna, malowanie nowych napisów ZUS na elewacji, czyszczenie kostki brukowej od strony podwórka, uzupełnienie podsypki z drobnego kamienia lub żwiru wokół budynku od strony ul. Piernikarskiej oraz docieplenie stropu na strychu w miejscach dostępnych wełna mineralną, a w miejscach niedostępnych pianką PUR.

W dbałości o komfort pracy

Roboty mają nie zakłócać pracy Zakładu. Większość z nich ma być prowadzona w godzinach otwarcia żywieckiego oddziału ZUS. Roboty rozbiórkowe i inne, powodujące nadmierny hałas, wykonywane będą po godzinach urzędowania lub w dni wole. Termin składania ofert o przystąpieniu do przetargu mija 6 kwietnia br. Szczegóły przetargu i zasady przystąpienia do niego można znaleźć TUTAJ.

Czy to dużo?

Można się cieszyć, że żywiecki budynek ZUS-u wypięknieje. Sprawa wydaje się jednak wpisywać w kontrowersje co do kwot, jakie polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznacza na cele własne, w sytuacji gdy petenci tej instytucji - m.in. emeryci i renciści, są warstwą społeczną o najmniejszych przychodach. W odpowiedzi na niedawną interpelację poselską w sprawie wysokości emerytur a Polsce, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki podał kwoty, jakie przeznaczone były na na realizację inwestycji budowlanych w latch 2015 – 2017.
I tak: w 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył ogółem, w skali kraju, 18,3 mln zł na budowę i rozbudowę swoich zakładów, a 37,2 mln zł na modernizację. Razem daje to 55,5 mln zł. W 2016 roku było to odpowiednio 6,2 mln zł i 25,2 mln zł, łącznie 31,4 mln zł. W roku ubiegłym zaś 5,4 mln zł oraz 32,3 mln zł, co dało w sumie kwotę 37,8 mln zł.

Udostępnij

2
0
2