Władze miasta przeznaczą dodatkowe fundusze na przebudowę skrzyżowania ulic: Stojałowskiego, Broniewskiego i Wyzwolenia.

To miejsce od dawna uchodziło w Bielsku-Białej za niebezpieczne i niewygodne. Poprawą istniejącej sytuacji miało być wybudowanie na styku tych ulic owalnego ronda wzdłuż ul. Stojałowskiego, z którego można będzie dodatkowo zjechać w ul. Głęboką i Szkolną. Projekt zawierał też przebudowę Placu Opatrzności Bożej.

Niedoszacowano

Inwestycja stanęła jednak pod znakiem zapytania, ponieważ potencjalni wykonawcy robót, którzy uczestniczyli w przetargu, zaproponowali za wykonanie prac zakres kwot od 11 do 12 mln zł. Były to sumy znacznie większe, niż założenia władz Bielska, które oszacowały tą inwestycję na 6-8 mln zł.

Skoryguje się budżet

Jak podała „Gazeta Wyborcza”, bielski Ratusz postanowił jednak ten zamysł zrealizować. W przyszłym tygodniu Rada Miejska Bielska-Białej przegłosowywać będzie uchwałę zmieniającą budżet, w wyniku której na przebudowę tej części ul. Stojałowskiego przeznaczone będzie dodatkowe 7,2 mln zł. Jako wykonawcę wybrano firmę Strabag, która złożyła najtańszą ofertę.

W galerii pod tekstem zobaczycie zawarte w dokumentach przetargowych wizualizacje planowanego ronda i okolicy – projekt Pracowni Architektonicznej Januszówka. Ciekawostką będzie przeprowadzona przez rondo linia płynącego pod nim potoku Niwka, która po zmroku będzie podświetlana.

Udostępnij

4
+3
1