Na sierpniowej sesji bielskiej Rady Miejskiej mogą zapaść ważne decyzje odnośnie opłat za parkowanie. Miasto może być podzielone na dwie podstrefy, a opłaty w centrum wzrosnąć do 3 zł za godzinę.

 Według nowych przepisów powstałyby podstrefy parkowania A i B.

 Podstrefa A to większość ścisłego centrum i strefy płatnego parkowania, w niej ma obowiązywać nowa taryfa. Za pierwszą godzinę zapłacimy tam 3 zł, ale za 30 min.1,5 zł (opłata minimalna). Opłaty za pozostanie w miejscu będą zróżnicowane. Za drugą godzinę postoju 3,50 zł, za trzecią godzinę postoju 4,00 zł, - za każdą następną godzinę 3,00 zł.

 Podstrefa B to parkingi na obrzeżach centrum. Należeć do niej będą głównie parkingi przy ulicach: Chopina, Grunwaldzkiej, Listopadowej czy Stojałowskiego. Opłaty pozostaną takie same, jak w obecnej Strefie Płatnego Parkowania, czyli: za pierwszą godzinę postoju 2,00 zł z tym, że za 30 minut postoju 1,00 zł (opłata minimalna), za drugą godzinę postoju 2,30 zł, za trzecią godzinę postoju 2,50 zł, za każdą następną godzinę postoju 2,00 zł.

 „ Towarzyszące wzrostowi motoryzacji problemy parkowania w śródmieściu naszego miasta osiągnęły poziom powodujący znaczne obniżenie sprawności funkcjonowania układu komunikacyjnego. Dokonana przez MZD analiza sytuacji parkingowej wykazała wysoki, bo przekraczający 95% stopień wypełnienie miejsc postojowych w obecnej SPP jak i na przylegających do niej ulicach. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest występujący w tym obszarze deficyt miejsc postojowych. Stąd też zachodzi konieczność rozszerzenia obszaru istniejącej SPP w Bielsku-Białej o dwa nowe obszary wyznaczone ciągami następujących ulic: Fryderyka Chopina, Listopadową, Jana III Sobieskiego, Mikołaja Kopernika, Cieszyńską, św. Trójcy, Ludwika Waryńskiego, Władysława Orkana, Juliusza Słowackiego do ul. Fryderyka Chopina oraz ulicami: 1 Maja, PCK, Władysława Broniewskiego, Dworkowej i Romana Dmowskiego, ks. Stanisława Stojałowskiego, Zamkowej, 1 Maja, Inwalidów, Karola Miarki do ul. 1 Maja. Zmiana ta pozwoli zwiększyć liczbę płatnych miejsc postojowych w SPP o 470 i tym samym wpłynie na usprawnienie istniejącej sytuacji parkingowej w centrum miasta. Wysokość opłat parkingowych stanowi narzędzie równoważenia popytu nad podażą miejsc postojowych. Zbyt niskie opłaty parkingowe nie zmniejszą trudności ze znalezieniem wolnych miejsc postojowych i nie wymuszą większej rotacji pojazdów. Jako korzystne zdaniem ekspertów uznaje się utrzymywanie opłat w SPP na takim poziomie, aby wskaźnik wypełnienia miejsc postojowych nie przekraczał 75%.” - głosi uzasadnienie projektu uchwały.

 Ostateczną decyzję, według programu, podejmą radni miejscy na sesji, która odbędzie się 28 sierpnia br.

Udostępnij

0
-8
8