Według statystyk za 2018 rok wciąż najliczniej zamieszkała wieś w Polsce to Kozy.

Kozy

W Kozach w 2018 roku urodziło się 138 dzieci, w tym 69 chłopców i 69 dziewczynek (w 2017 r. - 153 dzieci). Najpopularniejsze imiona wybierane dla chłopców to Oskar i Szymon, dla dziewczynek Zuzanna i Julia.
Zmarło 117 osób, w tym 60 mężczyzn i 57 kobiet (w 2017 r. - 104 osoby). W związek małżeński wstąpiło 130 mieszkańców (65 mężczyzn i 65 kobiet z Kóz ) (w 2017 r. - 125 osób).

Na koniec ubiegłego roku gmina Kozy liczyła  12 941  mieszkańców, w tym 6 213  mężczyzn i 6 728 kobiet (w 2017 r. - 12 902 mieszkańców):

- 12 772 zameldowanych na pobyt stały ( w tym 21 obcokrajowców)

- 169 zameldowanych na pobyt czasowy ( w tym 23 obcokrajowców).

Udostępnij

1
+1
0