Rozpoczęła się wyczekiwana przez wszystkich naprawa dróg gminnych we wszystkich sołectwach gminy Jasienica.

Jasienica droga

 – Na remonty cząstkowe dróg gminnych we wszystkich sołectwach przeznaczyliśmy ponad pół miliona złotych. Do końca czerwca wykonawca upora się z pierwszym etapem napraw drogowych – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.


Co i kiedy będzie remontowane?

W zakresie robót określono, że wykonawca w pierwszej kolejności usunie dziury, jakie powstały w trakcie zimy - przede wszystkim te, powodujące utrudnienia w przejeździe samochodów. Ubytki nawierzchni, powstałe w zimie jaki i na skutek ulewnych deszczów, zostaną usunięte do końca miesiąca. Następnie wykonawca będzie naprawiać pozostałe usterki, które zagrażają bezpieczeństwu na drodze, a także mogą przyczynić się do pogorszenia stanu technicznego drogi. Na ten etap poprawy stanu nawierzchni dróg gminnych zostało przeznaczone 518,7 tys. zł.

Wójt Janusz Pierzyna zapewnia, że wkrótce ruszą także inne remonty drogowe. Osobno został bowiem ogłoszony przetarg na przebudowy odcinków oraz poważniejsze remonty dróg gminnych - obecnie finalizowana jest procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę.

– W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa i drogowcy przystąpią do robót – dodaje włodarz gminy.

Oprac. MG.

Udostępnij

3
+3
0