Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina o wprowadzonej w dniu 8 grudnia ub. roku tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka.

Rozwiązanie to polega na wyłączeniu z ruchu dwóch pasów ul. Żywieckiej (kierunek do centrum) wraz z całym wlotem ulicy Lipnickiej. Wprowadzony został zakaz skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w ul. ks. Stanisława Stojałowskiego (poza ruchem MZK i PKS) oraz zakaz skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w łącznik (dawny przebieg ul. Lipnickiej; poza ruchem MZK i PKS), a także nakaz jazdy w prawo z ul. ks. Stanisława Stojałowskiego w ul. Żywiecką. 

Ponadto bielski MZD informuje, iż w ramach projektu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), zainstalowano system monitoringu wizyjnego w 18-stu lokalizacjach w Bielsku-Białej, w tym m.in. na skrzyżowaniu ulic:Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka.

Z czego wynika powtórne powiadomienie? Urząd twierdzi, że w omawianym miejscu kierowcy notorycznie nie stosują się do tymczasowej organizacji ruchu (zwłaszcza do zakazów skrętu w lewo), stwarzając przez to niebezpieczne sytuacje drogowe. MZD podkreśla, że materiały z zabezpieczonymi nagraniami monitoringu będą przekazywane Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, celem egzekwowania łamania przepisów ruchu drogowego. Podjęte działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz upłynnienie ruchu na ciągu ulic: Lwowska – Żywiecka.

Udostępnij

6
+6
0