O tym, że Festiwal Kwaśnicy nie odbędzie się w tym roku w Żywcu, pisaliśmy jeszcze w styczniu. Teraz Rada Miejska rozpatrzyła skargę w tej sprawie złożoną na burmistrza Żywca przez „Światową Lożę Smakowania Kwaśnicy”.

KWasnica 2

 O co poszło?

List otwarty do żywieckiej Rady Miejskiej i skargę opisywaliśmy TUTAJ. Istotę zarzutów ze strony „Światowej Loży Smakowania Kwaśnicy” stanowiła skarga na burmistrza Żywca Antoniego Szlagora o to, że: rozpowszechniał informacje, iż w sprawie Festiwalu Kwaśnicy należy kontaktować się z dyrektorem żywieckiego MCK Markiem Reglem; zabronił szefowi MCK udostępniania Amfiteatru Pod Grojcem dla Festiwalu Kwaśnicy i Beskidy Music Festiwal; prowadzi działania grożące „prawom przysługującym” Loży i szkodzące mu; naruszał wiarygodność skarżącego się i nie pokrył kosztów reklamy XV Światowego Festiwalu Kwaśnicy.

 Rada znów….

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której przewodniczy  Paweł Szczepanik, rada w poddanym pod głosowanie projekcie uchwały uznała skargę za bezzasadną. Jego uzasadnienie stanowił załącznik, w którym burmistrz Szlagor odniósł się do zarzutów. Pełna treść uchwały i uzasadnienia włodarza Żywca znajduje się w załączniku pod tekstem. Burmistrz za nieprawdę uznał rzekomy nakaz kontaktowana się partnerów festiwalu z Markiem Reglem. Dyrektor MCK, według Szlagora, nie ma obowiązku zawierania umowy na poszczególne imprezy, a ma kierować się dobrem mienia komunalnego. Skarżący miał nie opłacić faktury za zużycie energii podczas Światowego Festiwalu Kwaśnicy a. d. 2019, a fakturę za promocję festiwalu wystawić bezpodstawnie.

 Wynik głosowania

Uchwałę przyjęto przy stosunku głosów: 20 i 3 wstrzymujące się. Do tej drugiej grupy należeli radni Prawa i Sprawiedliwości: Judyta Leśko, Leszek Szpila i Tadeusz Trzop.

pdfdruk_46.pdf223.71 KB

 

Udostępnij

3
-9
12