Pełną parą miały ruszyć wiosenne prace przy budowie obwodnicy Buczkowic. Tak się jednak nie stało.

 Wiosenne roztopy uniemożliwiają wznowienie prac ziemnych na budowie.

"Na przedwczorajszej naradzie technicznej, w której uczestniczył Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, przedstawiciele wykonawcy przedstawili aktualne zaawansowanie robót i zgłosili niemożność podjęcia dalszych robót ziemnych ze względu na nasiąknięty wodą trudny teren. Obwodnica budowana jest na bardzo trudnych gruntach. Są one gliniaste z zawartością iłów. W czasie wiosennych roztopów tak mocno nasiąknęły wodą, że są nienośne i uniemożliwiają wręcz przemieszczanie się ciężkiego sprzętu." - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

Umowę na budowę obwodnicy Buczkowic i Rybarzowic podpisano 23 lipca ubiegłego roku. Droga połączy S1 z Drogą Wojewódzką nr 942, odciążając od ruchu kołowego wspomniane miejscowości. W umowie zapisano zakończenie prac budowlanych w listopadzie br. Nowa droga będzie miała prawie 2,8 km. W ramach inwestycji przebudowane będą fragmenty trzech ulic. Zbudowane zostaną skrzyżowań z ulicami Bielską i Żywiecką.

Wykonawcą inwestycji jest firma Drog-Bud z Częstochowy. Koszt obwodnicy to 62,5 mln zł, dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to 36 milionów złotych.

Udostępnij

0
-4
4