GOPR-owcy z Beskidów wybierali wczoraj w Szczyrku swoje władze.

naczenicy2

Było to Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Grupy Beskidzkiej GOPR, celem którego był wybór nowych władz grupy, zgodnie z zapisami nowo obowiązującego statutu GOPR. Prezesem Zarządu ponownie został wybrany Piotr Szostek, w skład Zarządu weszli także przedstawiciele terenowych sekcji operacyjnych:

Babia Góra – Andrzej Bogdanik
Bielsko-Biała – Marcin Szczurek 
Cieszyn – Grzegorz Gawłowski 
Szczyrk – Szymon Wawrzuta 
Żywiec – Szymon Sapeta 
Wadowice – Piotr Asman

Funkcję Naczelnika Grupy Zarząd niezmiennie powierzył Jerzemu Siodłakowi. Kandydatem z ramienia Grupy Beskidzkiej do Zarządu Głównego GOPR został Piotr Krzyżowski. W drodze głosowania wybrano również jego zastępców: Marcina Szczurka oraz Piotra Szostka.

Udostępnij

3
+3
0