Park Krajobrazowy Beskidu Małego poszerzy swoje granice - odczują to gminy: Bielsko-Biała, Czernichów, Gilowice, Kozy, Łękawica, Łodygowice, Ślemień, Porąbka, Wilkowice oraz Żywiec.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach rozpoczął prace nad projektem Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego tak, aby była ona zgodna z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym ZPKWŚ przedłożył w Urzędzie Gminy Łodygowice projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym. Podstawowymi zmianami wprowadzanymi uchwałą jest szczegółowy katalog zakazów, które zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody mają obowiązywać na terenach Parków Krajobrazowych oraz uszczegółowienie granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Małego m. in. na terenie Gminy Łodygowice.

Uwagi dotyczące zmiany można zgłaszać do 19 lipca.

Oprac. MG.

Udostępnij

6
+5
1