Od 20 września do 11 października 2019 r. trwa nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.

Rada Seniorow BB

Ogłoszenie o naborze oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie seniorzybielsko.pl. Są także umieszczone na  Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, oraz dostępne są w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pokój nr 225. Tel. nr 33 49 71 492, 33 49 71 499.

Udostępnij

1
0
1