W uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada br., bp Roman Pindel erygował w Bielsku-Białej Chorągiew Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II i dokonał aktu przyjęcia 25 nowych braci w szeregi tej świeckiej organizacji o charakterze charytatywnym. 

Tyt choragiew

Pierwsza w diecezji bielsko-żywieckiej chorągiew zakonu, będącego swoistym wotum dziękczynnym polskich mężczyzn za łaskę pontyfikatu papieża Polaka, powstała w parafii pallotyńskiej pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej.

Jak informuje Diecezja Bielsko-Żywiecka podczas uroczystej Mszy św. w bielskim kościele odbyła się inwestytura nowych braci, którzy otrzymali pierwszy stopień rycerski – „wiara”. Do ślubowania przystąpiło 24 kandydatów i jeden kadet. Mężczyźni ci, w rozmaitym wieku i stanie cywilnym, przyjęli szatę zakonną, złożyli przyrzeczenia oraz otrzymali pektorał i indywidualne błogosławieństwo biskupa.

Rycerze wypowiedzieli rotę ślubowania na klęczkach. Zapewnili m.in., że zamierzają propagować nauczanie Jana Pawła II; że nie będą szczędzić sił w pomocy słabym i potrzebującym oraz pragną służyć Kościołowi katolickiemu i swojej Ojczyźnie. Na koniec otrzymali pektorał rycerski oraz różaniec. Nowo przyjętych w szeregi zakonu zgromadzeni w pallotyńskiej świątyni wierni nagrodzili oklaskami. Na okrzyk „Vivat Jezus!” rycerze odpowiedzieli „Totus Tuus”.

Podczas liturgii odczytano dekret o erygowaniu Chorągwi św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej. Komandorem zakonu w diecezji bielsko-żywieckiej został Benon Wylegała. Opiekunami formacji są ks. Piotr Leśniak i ks. Maciej Zawisza SAC.

W ten sposób w diecezji bielsko-żywieckiej powstała pierwsza na południu Polski Komandoria Rycerzy Zakonu św. Jana Pawła II. Publiczne stowarzyszenie wiernych świeckich skupia w całym kraju ponad 700 mężczyzn. Bielska Chorągiew jest siedemnastą w kraju.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II – Ordo Militiae Ioannis Pauli II – działa w Polsce od 2012 roku. Pierwsze komandorie powstały w Warszawie i Krakowie. Ojcem założycielem jest abp Henryk Hoser, a protektorem zakonu jest abp Marek Jędraszewski.

Udostępnij

4
-35
39