Ile miasto Żywiec wyda w tym roku na Izbę Wytrzeźwień w Bielsku-Białej?

Izba wytrzezwien

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Żywiec między innymi wspiera realizację programów interwencyjnych, prowadzonych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej (izbę wytrzeźwień). Jak wygląda strona finansowa tego wsparcia? 

Jak czytamy w uchwale, podjętej przez Radę Miejską w Żywcu 31 stycznia br.:

„Udziela się Miastu Bielsko – Biała pomocy finansowej, polegającej na dofinansowaniu prowadzenia działań interwencyjnych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej wobec osób doprowadzonych do wytrzeźwienia z terenu Miasta Żywca w 2019 roku, polegających na podejmowaniu działań służących rozwiązywaniu ich problemów alkoholowych, w szczególności wobec sprawców przemocy domowej oraz sprawców przestępstw i wykroczeń." 

Jak dalej głosi uchwała, zadanie to zostanie zrealizowane ze środków budżetu miasta w 2019 w wysokości 64 742 zł.  
O szczegółach funkcjonowania bielskiej izby, o tym ile pobiera ona pieniędzy i jakie są jej koszty, wytrzeźwień pisaliśmy obszernie TUTAJ.

Udostępnij

0
-4
4