Wraz z początkiem lipca działająca w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpital Miejski Pracownia Rezonansu Magnetycznego otrzymała kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badanie lekarskie

 Jak informuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej, aby skorzystać bezpłatnie z badania rezonansem magnetycznym wystarczy skierowanie od lekarza specjalisty. NFZ zakontraktował także świadczone przez bielski szpital usługi związane z domową opieką hospicyjną. Domowe hospicjum może objąć swoją pieczą 26 pacjentów. W ramach usługi chorzy otrzymują nie tylko profesjonalną opiekę medyczną, ale także m.in. wsparcie psychologiczne.

Nowe kontrakty zbiegły się w czasie z udzieleniem Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu przez Ministra Zdrowia akredytacji w zakresie lecznictwa szpitalnego. Bielska placówka uzyskała 80% możliwej do osiągnięcia liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych, poprawiając tym samym swój poprzedni wynik o cztery punkty procentowe. Certyfikat akredytacyjny obowiązuje przez trzy lata.

Udostępnij

6
+6
0